ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Στη σελίδα αυτή μελλονικά θα μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τις υπηρεσίες ΥΠΠ που παρέχονται από την Mobivas Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.

Kάθε υπηρεσία θα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένους Πενταψήφιους Κωδικούς παραχωρημένους από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων βάση της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας.

Πέρα από τους χρεώσιμους κατά την λήψη ή την αποστολή πενταψήφιους κωδικούς υπάρχουν και οι δωρεάν κωδικοί 54303 και 54988 που θα χρησιμοποιoύνται από όλες τις υπηρεσίες για την αποστολή δωρεάν ενημερώσεων συμπεριλαμβανομένων του μηνύματος call2action, μηνύματος καλωσορίσματος, μηνιαίας ενημέρωσης συνδρομής και άλλων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕΤΤ.

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές θα περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Θα υπόκεινται δε δυνητικά σε τέλη κινητής τηλεφωνίας. Για λεπτομερή ενημέρωση αναφορικά με τις χρεώσεις, θα μπορείτε να ανατρέξετε στον πίνακα Τελικές Τιμές Μηνυμάτων Συμπεριλαμβανομένων Τελών Κινητής.
 


 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΟΒΙ
VAS
 

Κωδικός

MO/MT

Kόστος Αποστολής

Κόστος Λήψης

54006

MT

Απλή χρέωση SMS

€ 2,08/SMS

54010

MT

Απλή χρέωση SMS

€ 0,52/SMS

54013

MT

Απλή χρέωση SMS

€ 2,08/SMS

54017

MT

Απλή χρέωση SMS

€ 2,08/SMS

54018

MT

Απλή χρέωση SMS

€ 0,52/SMS

54021

MT

Απλή χρέωση SMS

€ 2,08/SMS

54023

MT

Απλή χρέωση SMS

€ 2,08/SMS

54061

MT

Απλή χρέωση SMS

€ 2,08/SMS

54123

MT

Απλή χρέωση SMS

€ 2,08/SMS

54124

MT

Απλή χρέωση SMS

€ 0,52/SMS

54125

MT

Απλή χρέωση SMS

€ 2,08/SMS

54200

MT

Απλή χρέωση SMS

€ 2,08/SMS

54213

MT

Απλή χρέωση SMS

€ 2,08/SMS

54225

MT

Απλή χρέωση SMS

€ 2,08/SMS

54303

MT/MO

€ 0.00/SMS

€ 0.00/SMS

54341

MT

Απλή χρέωση SMS

€ 2,08/SMS

54346

MT

Απλή χρέωση SMS

€ 2,08/SMS

54366

MT

Απλή χρέωση SMS

€ 2,08/SMS

54388

MT

Απλή χρέωση SMS

€ 2,08/SMS

54558

MΟ

Απλή χρέωση SMS

€ 3,65/SMS

54677

MT

Απλή χρέωση SMS

€ 2,08/SMS

54787

MT/MO

€ 0.00/SMS

€ 0.00/SMS

54854

MT

Απλή χρέωση SMS

€ 2,08/SMS

54998

MT/MO

€ 0.00/SMS

€ 0.00/SMS

 


 
Τελικές Τιμές Μηνυμάτων Συμπεριλαμβανομένων Τελών Κινητής
 

Αρχική τιμή μηνύματος

Με ΦΠΑ 24%

Τελική τιμή για ύψος λογαριασμού (προ ΦΠΑ) έως 50 Ευρώ

Τελική τιμή για ύψος λογαριασμού (προ ΦΠΑ) από 50,01 έως 100 Ευρώ

Τελική τιμή για ύψος λογαριασμού (προ ΦΠΑ) από 100,01 έως 150 Ευρώ

Τελική τιμή για ύψος λογαριασμού (προ ΦΠΑ) άνω των 150 ευρώ

€ 0,42 / SMS

€ 0,52 / SMS

€ 0,58 / SMS

€ 0,60 / SMS

€ 0,61/ SMS

€ 0,62 / SMS

€ 1,68 / SMS

€ 2,08 / SMS

€ 2,33 / SMS

€ 2,40 / SMS

€ 2,46 / SMS

€ 2,50 / SMS

€ 2,94 / SMS

€ 3,65 / SMS

€ 4,08 / SMS

€ 4,19 / SMS

€ 4,30 / SMS

€ 4,37 / SMS


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜOBIVAS
 

Σύντομος Κωδικός

Όνομα Υπηρεσίας

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χρέωση Υπηρεσίας

Τρόπος Χρέωσης

Υπηρεσία Ενηλίκων

54006

Allurhub

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Allurvideo

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

APPIQ

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Appspool

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

BADOO

Yπηρεσία Γνωριμιών 

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

BXXXGR.MOBZII

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Eνηλίκων

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

NAI

54006

Brickoffers

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Celldatez

Yπηρεσία Γνωριμιών Ενηλίκων

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

NAI

54006

CellFoodz

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Cellgamez

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Celltrall

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Charm Garden

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Eνηλίκων

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

NAI

54006

COMPETITION365

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

COOL4MOB

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

CUTEMOBI

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

DISCOUNT

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

DLOADHOUSE

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

ENTERTAINMENT HUB

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

FUN2QUIZ

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

FunGamez

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

FUNPLUS

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

GAMEBAR 

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

GAMECORNER

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Gamemob

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

GAMER PLANET

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

GAMER WIN 

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

GAMES MARKET

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Games Unlimited

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

GAMESTEKA

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

GLAMBAR 

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

NAI

54006

GLOMOBI

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

HOT TUBE

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

NAI

54006

HOTXL

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Eνηλίκων

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

NAI

54006

HYPERMIX

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

JOMOBIE

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

LIBRARIUS

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Lifestyle4U

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Mobioastro

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

MOBILE FUN

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

PGT1

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

PLAYLAND

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

PLAYVISTA

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

PLAYVITO

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

PLAYZONE

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

QuizBite

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

QUIZFRENZY

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

QUIZZATOR

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

SIMMPLAY

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

SKILL 365

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Sport fan News

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Switch2mob

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Uniform Sex

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΝΑΙ

54006

Vesper

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Voucher.Digitaun

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Winimi

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

XXXSexyPlay

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΝΑΙ

54006

ZEMGO

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54010

ASTROVIZOR

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54010

GAMESRAIL

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54010

Kuilanz

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54010

Long4Jerk

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

NAI

54010

PAMO GAMES 

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54010

PIC2PIN

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54010

PRO CLEAN

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54010

WOW TIME

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54013

GAMEON

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54013

GIRLS TUBE

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΝΑΙ

54013

Hot Girlz

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

NAI

54013

Hottest Games Portal

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54013

Match Score

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54013

Play & Win

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54017

Playme Games

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

Appspool

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

Brickoffers

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

COMPETITION365

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

DISCOUNT

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

FunGamez

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0.52 /SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

GAMEON

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

GAME GLOBE

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

GAME ZONE

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

GIRLS TUBE

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΝΑΙ

54018

HOTXL

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

NAI

54018

JOMOBIE

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

MDatePass

Yπηρεσία γνωριμιών Ενηλίκων

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΝΑΙ

54018

MOBILE FUN

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

Mobioastro

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

Mobiworld

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

MVidPass

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΟΧΙ

54018

PGT1

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΟΧΙ

54018

QuizBite

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 0.52 /SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

SIMMPLAY

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

SKILL 365

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

SPACE GAMES

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

SPACE WIN 

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

Sugar Girls

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΝΑΙ

54018

Vesper

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

Voucher.Digitaun

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

Winimi

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54021

ASTROVIZOR

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54021

WOW TIME

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54021

PIC2PIN

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54021

PRO CLEAN

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54023

GR.MOBZII

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54023

ΧΧΧGR.MOBZII

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΝΑΙ

54061

Voucher.Digitaub

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54111

Onebip

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 3.65/SMS

Κατά την αποστολή SMS

oxi

54123

Gamesmania

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54123

Mobihub

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54123

MOBIZONE

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54123

Quickwin

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΟΧΙ

54123

Real Girls

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΝΑΙ

54123

Winhub

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

ACEGAME

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

Allurhub

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

Allurvideo

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

BADOO

Yπηρεσία Γνωριμιών 

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

NAI

54124

BXXXGRMOBZII

Yπηρεσία Γνωριμιών Ενηλίκων

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

NAI

54124

Celldatez

Yπηρεσία Γνωριμιών Ενηλίκων

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

NAI

54124

Cellfoodz

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

CELLGAMEZ

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

CELLTRAL

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

Charm Garden

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΝΑΙ

54124

CUTEMOBI

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

DLOADHOUSE

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

Entertainment Hub

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

FUNPLUS 

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

GAMEBAR

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

Games Mania

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

Games Unlimited

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

GR.MOBZII

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

HOT TUBES 

Υπηρεσία Περιεχομένου Ενηλίκων

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

NAI

54124

HotGirlz

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

NAI

54124

Hottest Games Portal

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

Hypermix

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

JUICYWIN

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

LIBRARIUS

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

Match Score

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

MDatePass

Yπηρεσία Γνωριμιών Ενηλίκων

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΝΑΙ

54124

Mobihub

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

Play & Win 

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΟΧΙ

54124

PlayMe Games

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΟΧΙ

54124

PLAYVITO

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΟΧΙ

54124

PLAYZONE

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΟΧΙ

54124

Quickwin

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΟΧΙ

54124

Real Girls

Υπηρεσία Περιεχομένου Ενηλίκων

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

NAI

54124

Sport Fan News

Υπηρεσία Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

Uniform Sex

Υπηρεσία Περιεχομένου Ενηλίκων

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

NAI

54124

XXXGR.MOBZII

Υπηρεσία Περιεχομένου Ενηλίκων

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

NAI

54125

GAMESRAIL

Υπηρεσία Περιεχομένου

€ 0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΟΧΙ

54200

Kuilanz

Υπηρεσία Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΟΧΙ

54213

Appspool

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΟΧΙ

54213

Mobiastro

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΟΧΙ

54213

Mobiworld

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54213

Sugar Girls

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΝΑΙ

54213

Winimi

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54225

Adsaints 

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54225

MOBYZO

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54225

Prizeshake

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54341

Space Games

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54341

Space Win 

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54366

Long 4 Jerk

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΝΑΙ

54366

PAMO GAMES

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54677

EZEGAMES

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54677

FITNESSFORYOU

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54677

Portalogames

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54677

Yogaforyou

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54752

Game Globe

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54752

Game Zone

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54752

Space Games 

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54752

Space Win 

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54854

FUNGAMEZ

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54854

QUIZBITES

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

€ 2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54558

KOKUN

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

€ 3.65/SMS

Κατά την Αποστολή SMS

OXI

 


Σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης ΕΕΤΤ 966/2 (ΦΕΚ 5266/Β/2020) Περί Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης, η ισχύς της εκχώρησης των ως άνω αριθμών στην Εταιρεία μας εκκινεί την 19/3/2021.