Πίνακας ΥΠΠ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Στη σελίδα αυτή μελλοντικά θα μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τις υπηρεσίες ΥΠΠ που παρέχονται από την Mobivas Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.

Kάθε υπηρεσία θα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένους Πενταψήφιους Κωδικούς παραχωρημένους από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων βάση της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας.

Πέρα από τους χρεώσιμους κατά την λήψη ή την αποστολή πενταψήφιους κωδικούς θα υπάρχει και ο δωρεάν κωδικός που θα χρησιμοποιείται από όλες τις υπηρεσίες για την αποστολή δωρεάν ενημερώσεων συμπεριλαμβανομένων του μηνύματος call2action, μηνύματος καλωσορίσματος, μηνιαίας ενημέρωσης συνδρομής και άλλων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕΤΤ.

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές θα περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Θα υπόκεινται δε δυνητικά σε τέλη κινητής τηλεφωνίας. Για λεπτομερή ενημέρωση αναφορικά με τις χρεώσεις, θα μπορείτε να ανατρέξετε στον πίνακα Τελικές Τιμές Μηνυμάτων Συμπεριλαμβανομένων Τελών Κινητής.