ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Στη σελίδα αυτή μελλοντικά θα μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τις υπηρεσίες ΥΠΠ που παρέχονται από την

Mobivas Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.

Κάθε υπηρεσία θα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένους Πενταψήφιους Κωδικούς παραχωρημένους από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων βάση της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας.

Πέρα από τους χρεώσιμους κατά την λήψη ή την αποστολή πενταψήφιους κωδικούς υπάρχουν και οι δωρεάν κωδικοί 54303 και 54988 που θα χρησιμοποιούνται από όλες τις υπηρεσίες για την αποστολή δωρεάν ενημερώσεων συμπεριλαμβανομένων του μηνύματος call2action, μηνύματος καλωσορίσματος, μηνιαίας ενημέρωσης συνδρομής και άλλων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕΤΤ.

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές θα περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Θα υπόκεινται δε δυνητικά σε τέλη κινητής τηλεφωνίας. Για λεπτομερή ενημέρωση αναφορικά με τις χρεώσεις, θα μπορείτε να ανατρέξετε στον πίνακα Τελικές Τιμές Μηνυμάτων Συμπεριλαμβανομένων Τελών Κινητής.

 

Κωδικός MO/MT Κόστος Αποστολής Κόστος Λήψης
54006 MT Απλή χρέωση SMS € 2,29/SMS
54010 MT Απλή χρέωση SMS € 0,57/SMS
54013 MT Απλή χρέωση SMS € 2,29/SMS
54017 MT Απλή χρέωση SMS € 0,57/SMS
54018 MT Απλή χρέωση SMS € 0,57/SMS
54021 MT Απλή χρέωση SMS € 2,29/SMS
54023 MT Απλή χρέωση SMS € 2,29/SMS
54061 MT Απλή χρέωση SMS € 2,29/SMS
54123 MT Απλή χρέωση SMS € 2,29/SMS
54124 MT Απλή χρέωση SMS € 0,57/SMS
54125 MT Απλή χρέωση SMS € 2,29/SMS
54126 MT Απλή χρέωση SMS € 2,29/SMS
54196 MT/MO € 0,00/SMS € 0,00/SMS
54200 MT Απλή χρέωση SMS € 2,29/SMS
54213 MT Απλή χρέωση SMS € 2,29/SMS
54225 MT Απλή χρέωση SMS € 2,29/SMS
54303 MT/MO € 0.00/SMS € 0.00/SMS
54341 MT Απλή χρέωση SMS € 2,29/SMS
54346 MT Απλή χρέωση SMS € 2,29/SMS
54366 MT Απλή χρέωση SMS € 2,29/SMS
54388 MT Απλή χρέωση SMS € 2,29/SMS
54558 Απλή χρέωση SMS € 4,01/SMS
54564 Απλή χρέωση SMS € 2,29/SMS
54622 Απλή χρέωση SMS € 2,29/SMS
54564 MT Απλή χρέωση SMS € 2,29/SMS
54622 MT Απλή χρέωση SMS € 2,29/SMS
54677 MT Απλή χρέωση SMS € 2,29/SMS
54787 MT/MO € 0.00/SMS € 0.00/SMS
54854 MT Απλή χρέωση SMS € 2,29/SMS
54985 MT Απλή χρέωση SMS € 2,29/SMS
54998 MT/MO € 0.00/SMS € 0.00/SMS
54355 MO € 5,54/SMS € 0.00/SMS
54982 MT Απλή χρέωση SMS € 2,29/SMS
54999 MT Απλή χρέωση SMS € 2,29/SMS

Τελικές Τιμές Μηνυμάτων Συμπεριλαμβανομένων Τελών Κινητής

Αρχική τιμή μηνύματος Με ΦΠΑ 24% Τελική τιμή Μηνύματος
€ 0,42 / SMS € 0,52 / SMS € 0,57 / SMS
€ 1,68 / SMS € 2,08 / SMS € 2,29 / SMS
€ 2,94 / SMS € 3,65 / SMS € 4,01 / SMS
€ 4,06 / SMS € 5,04 / SMS € 5,54 / SMS

Σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης ΕΕΤΤ 966/2 (ΦΕΚ 5266/Β/2020) Περί Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης, η ισχύς της εκχώρησης των ως άνω αριθμών στην Εταιρεία μας εκκινεί την 19/3/2021.

Σύντομος Κωδικός Όνομα Υπηρεσίας Περιγραφή Υπηρεσίας Χρέωση Υπηρεσίας Τρόπος Χρέωσης Υπηρεσία Ενηλίκων
54006 Allurhub Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 Allurvideo Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 APPIQ Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 Appspool Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 BADOO Yπηρεσία Γνωριμιών € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 Brickoffers Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 BXXXGR.MOBZII Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Eνηλίκων € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS NAI
54006 Celldatez Yπηρεσία Γνωριμιών Ενηλίκων € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS NAI
54006 CellFoodz Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 Cellgamez Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 Celltrall Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 Charm Garden Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Eνηλίκων € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS NAI
54006 COMPETITION365 Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 COOL4MOB Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 CUTEMOBI Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 DISCOUNT Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 DLOADHOUSE Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 ENTERTAINMENT HUB Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 FUN2QUIZ Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 FunGamez Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 FUNPLUS Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 GAMEBAR Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 GAMECORNER Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 Gamemob Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 GAMER PLANET Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 GAMER WIN Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 GAMES MARKET Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 Games Unlimited Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 GAMESTEKA Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 GLAMBAR Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS NAI
54006 GLOMOBI Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 HOT TUBE Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS NAI
54006 HOTXL Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Eνηλίκων € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS NAI
54006 HYPERMIX Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 JOMOBIE Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 LIBRARIUS Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 Lifestyle4U Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 MOBILE FUN Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 Mobioastro Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 PGT1 Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 PLAYLAND Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 PLAYVISTA Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 PLAYVITO Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 PLAYZONE Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 QuizBite Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 QUIZFRENZY Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 QUIZZATOR Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 SIMMPLAY Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 SKILL 365 Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 Sport fan News Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 Switch2mob Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 Uniform Sex Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS ΝΑΙ
54006 Vesper Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 Voucher.Digitaun Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 Winimi Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54006 XXXSexyPlay Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS ΝΑΙ
54006 ZEMGO Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54010 AD LOCK Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54010 ASTROVIZOR Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54010 BUBBLEGAMES Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54010 BITEGAMES Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54010 CRYSTAL Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54010 FUNBO Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54010 GAME.DOT Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54010 GAMEFINITY LIVE PLAY Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54010 Gamelords Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54010 GAMESRAIL Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54010 GAMISTREAM Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54010 Gamezones Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54010 GAMISTREAM Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54010 Kuilanz Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54010 Long4Jerk Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS NAI
54010 MobioTV Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54010 MYJOYPLAY Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54010 PAMO GAMES Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54010 PIC2PIN Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54010 PLAYHUB Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54010 PLAYPLUS Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54010 PRO CLEAN Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54010 SOLINGO Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54010 THE GAME VILLE Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54010 Videoflux Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54010 WOW TIME Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54013 GAMEON Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54013 GIRLS TUBE Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS ΝΑΙ
54013 Hot Girlz Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS NAI
54013 Hottest Games Portal Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54013 Match Score Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54013 Play & Win Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54017 Playme Games Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54017 TAPZII Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54018 Appspool Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54018 Brickoffers Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54018 COMPETITION365 Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54018 DISCOUNT Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54018 Frogstargames Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54018 FunGamez Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57 /SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54018 Funiwin Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54018 GAME GLOBE Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54018 GAME ZONE Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54018 GAMEON Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54018 GIRLS TUBE Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS ΝΑΙ
54018 HOTXL Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS NAI
54018 JOMOBIE Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54018 MDatePass Yπηρεσία γνωριμιών Ενηλίκων € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS ΝΑΙ
54018 MOBILE FUN Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54018 Mobioastro Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54018 Mobiworld Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54018 MVidPass Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS ΟΧΙ
54018 PGT1 Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS ΟΧΙ
54018 QuizBite Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 0.52 /SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54018 SIMMPLAY Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54018 SKILL 365 Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54018 SPACE GAMES Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54018 SPACE WIN Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54018 Sugar Girls Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS ΝΑΙ
54018 Vesper Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54018 Voucher.Digitaun Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54018 Winimi Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54021 AD LOCK Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54021 ASTROVIZOR Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54021 BUBBLEGAMES Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54021 CRYSTAL Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54021 FUNBO Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54021 GAME.DOT Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54021 GAMEFINITY LIVE PLAY Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54021 PIC2PIN Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54021 PLAYPLUS Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54021 PRO CLEAN Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54021 WOW TIME Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54023 BΧΧΧGR.MOBZII Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS ΝΑΙ
54023 GR.MOBZII Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54023 ΧΧΧGR.MOBZII Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS ΝΑΙ
54061 Voucher.Digitaub Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54080 Gamezones Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54080 Videoflux Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54088 Gamelords Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54088 MobioTV Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54111 Onebip Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 3.65/SMS Κατά την αποστολή SMS oxi
54123 Gamesmania Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54123 Mobihub Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54123 Mobiplanet Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54123 MOBIZONE Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54123 Quickwin Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS ΟΧΙ
54123 Real Girls Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS ΝΑΙ
54123 Voucherplus Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS ΟΧΙ
54123 Winhub Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54124 ACEGAME Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54124 Allurhub Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54124 Allurvideo Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54124 BADOO Yπηρεσία Γνωριμιών € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS NAI
54124 BXXXGRMOBZII Yπηρεσία Γνωριμιών Ενηλίκων € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS NAI
54124 Celldatez Yπηρεσία Γνωριμιών Ενηλίκων € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS NAI
54124 Cellfoodz Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54124 CELLGAMEZ Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54124 CELLTRAL Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54124 Charm Garden Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS ΝΑΙ
54124 CUTEMOBI Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54124 DLOADHOUSE Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54124 Entertainment Hub Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54124 FUNPLUS Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54124 GAMEBAR Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54124 GAMERSVILLE Υπηρεσία Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54124 Games Mania Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54124 Games Unlimited Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54124 GR.MOBZII Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54124 HOT TUBES Υπηρεσία Περιεχομένου Ενηλίκων € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS NAI
54124 HotGirlz Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS NAI
54124 Hottest Games Portal Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54124 Hypermix Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54124 JUICYWIN Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54124 LIBRARIUS Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54124 Match Score Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54124 MDatePass Yπηρεσία Γνωριμιών Ενηλίκων € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS ΝΑΙ
54124 Mobihub Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54124 Mobiplanet Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54124 Mobizone Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54124 MOBYZO Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54124 Play & Win Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS ΟΧΙ
54124 PlayMe Games Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS ΟΧΙ
54124 PLAYVITO Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS ΟΧΙ
54124 PLAYZONE Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS ΟΧΙ
54124 Quickwin Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS ΟΧΙ
54124 Real Girls Υπηρεσία Περιεχομένου Ενηλίκων € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS NAI
54124 Sport Fan News Υπηρεσία Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54124 Uniform Sex Υπηρεσία Περιεχομένου Ενηλίκων € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS NAI
54124 Voucherplus Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54124 XXXGR.MOBZII Υπηρεσία Περιεχομένου Ενηλίκων € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS NAI
54125 GAMESRAIL Υπηρεσία Περιεχομένου € 0,57 / SMS Κατά την Λήψη SMS ΟΧΙ
54126 TAPZII Υπηρεσία Περιεχομένου € 2,29 / SMS Κατά την Λήψη SMS ΟΧΙ
54200 BIG MIX GAMES Υπηρεσία Περιεχομένου € 2,29 / SMS Κατά την Λήψη SMS ΟΧΙ
54200 CLUB EXOITCA Υπηρεσία Περιεχομένου Ενηλίκων € 2,29 / SMS Κατά την Λήψη SMS ΟΧΙ
54200 DREAM CANDY Υπηρεσία Περιεχομένου Ενηλίκων € 2,29 / SMS Κατά την Λήψη SMS ΟΧΙ
54200 GOGAMENOW Υπηρεσία Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS ΟΧΙ
54200 Kuilanz Υπηρεσία Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS ΟΧΙ
54200 PLAYHUB Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS ΟΧΙ
54200 SONIC CITY Υπηρεσία Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS ΟΧΙ
54213 Appspool Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS ΟΧΙ
54213 Funiwin Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54213 Mobiastro Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS ΟΧΙ
54213 Mobiworld Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54213 Sugar Girls Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS ΝΑΙ
54213 Winimi Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54225 Adsaints Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54225 MOBALEO Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54225 MOBYZO Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54225 Prizeshake Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54341 Space Games Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54341 Space Win Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54355 GR.CHAT Υπηρεσία chat € 5,54 / SMS Κατά την Αποστολή SMS ΝΑΙ
54355 PLAYHUB Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 5,54/SMS Κατά την Λήψη SMS ΝΑΙ
54366 Long 4 Jerk Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS ΝΑΙ
54366 PAMO GAMES Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54388 GAMERSVILLE Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54388 GAMESRAIL Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54388 JUICYWIN Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54558 KOKUN Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 4.01/SMS Κατά την Αποστολή SMS OXI
54558 KOKUN Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54564 MYJOYPLAY Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54622 BASEPLAY GAMES Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54622 BASEPLAY MASTERY Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54622 BASEPLAY PULSE Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54622 BASEPLAY STREAM Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54677 EZEGAMES Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54677 FITNESSFORYOU Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54677 Portalogames Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54677 Yogaforyou Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54752 Game Globe Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54752 Game Zone Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54752 Space Games Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54752 Space Win Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54854 BITEGAMES Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54854 FUNGAMEZ Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54854 QUIZBITES Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54900 GAMISTREAM Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54982 JACKPOT MINDS Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54985 THA GAME VILLE Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI
54982 SOLINGO Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2,29/SMS Κατά την Λήψη SMS OXI

Σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης ΕΕΤΤ 966/2 (ΦΕΚ 5266/Β/2020) Περί Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης, η ισχύς της εκχώρησης των ως άνω αριθμών στην Εταιρεία μας εκκινεί την 19/3/2021.